Quy chế hoạt động

I.   Quy định chung

II.  Cơ chế giải quyết tranh chấp

III. Chính sách bảo mật

IV. Dịch vụ môi giới bất động sản của Phuongthanhreal.vn

V.  Quy trình giao dịch

VI. Quy trình thanh toán.

VII. Đảm bảo an toàn giao dịch.

VIII Quản lý thông tin xấu.

IX. Trách Nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật.

X. Quyền và trách nhiệm của ban quản lý website.

XI. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động website.

XII. Điều khoản áp dụng

XII. Điều khoản cam kết

I.    Quy định chung

•    Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn được truy cập tại địa chỉ: http:// phuongthanhreal.vn do Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bất Động Sản PHƯƠNG THÀNH là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm pháp lý.
•    Khi đăng tin trên Phuongthanhreal.vn các Thành viên, nguời dùng phải tuân thủ các quy định về đăng tin. 
•    Hoạt động mua bán bất động sản trên Phuongthanhreal.vn phải công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi của người mua.
•    Khi Thành viên đồng ý đăng ký sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi Thành viên sử dụng website Phuongthanhreal.vn phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.
•    Thành viên phải thông báo cho Phuongthanhreal.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Phuongthanhreal.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế này.

II. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Nếu phát sinh tranh chấp giữa thành viên, người mua,người bán và Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn, thì Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, thành viên, người mua,người bán và Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn đồng ý rằng Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn sẽ giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn khuyến khích thành viên,  người mua,người bán trước tiên hãy liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn để tìm được giải pháp phù hợp.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn vui lòng gửi về Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0919.419.468
  • Email: hotro@phuongthanhreal.vn

ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.
Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn đều sẽ được Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn cung cấp (nếu có).
Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:
Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

III. Chính sách bảo mật

Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn  cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà người dùng cung cấp cho Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn để ngăn ngừa các hành vi sau:

  • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;
  • Sử dụng thông tin trái phép;
  • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép

Tuy nhiên, Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn không đảm bảo, và không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép. Trong mọi trường hợp, Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn sẽ không chịu trách nhiệm và được miễn trách đối với mọi thiệt hại, tổn thất có thể xảy ra đối với cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khi việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trên sàn một cách trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn , đồng thời Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn cũng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân người dùng :
Bất kỳ khiếu nại nào về thông tin cá nhân người dùng trên Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn vui lòng gửi về Phòng Hỗ Trợ khách hàng của Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0919.419.468
  • Email: hotro@phuongthanhreal.vn

ngay sau khi nhận được khiếu nại, Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp ( Ví dụ : chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin đó theo nguyện vọng của khách hàng).

IV. Dịch vụ môi giới bất động sản của Phuongthanhreal.vn

a)    Cách tính phí :
Phuongthanhreal.vn không thu phí dịch vụ của người mua, chỉ thu phí của người bán với mức phí do Phuongthanhreal.vn và người bán tự thỏa thuận trực tiếp trên tinh thần đảm bảo quyền lợi của đôi bên
b)    Quy định :
Người bán phải thực hiện đầy đủ các các nội dung đã ký kết trong hợp đồng với người bán và đảm bảo bất động sản mà mình giao dịch là đúng chủ sở hữu và thỏa các điều kiện sau :
A.    Nhà, công trình xây dựng :
a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (thì phải có Hợp đồng mua bán/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà theo quy định của luật nhà ở).
b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;
c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
B.    Các loại đất :
a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.

V.    Quy trình giao dịch

1.    Quy trình dành cho Người Mua :

Bước 1: Truy cập vào website Phuongthanhreal.vn

Bước 2: Xem thông tin bằng cách click vào các hạng mục liên quan trên website;

Bước 3: Gọi điện, email, và trao đổi với người có nhu cầu bán Sản Phẩm

Bước 4: Người bán tìm hiểu và kiểm tra kỹ tất cả các thông tin

Bước 5: Đến tận nơi trao đổi với Người Bán, hoặc theo cách thức khác do các bên thỏa thuận.

2.    Quy trình dành cho Người Bán :

Bước 1: Truy cập vào website Phuongthanhreal.vn
Bước 3: Đăng tin bất động sản theo quy trình trên Sàn Giao Dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn ( theo Hướng dẫn đăng tin bên dưới)
Bước 4: Tin đăng của Người Bán đã được duyệt sẽ được hiển thị trên website Phuongthanhreal.vn.
Bước 5: Người có nhu cầu về bất động sản tìm hiểu thông tin trên website Phuongthanhreal.vn và trao đổi với Người Bán .
Bước 6: Các Bên thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau.

3.    Quy trình dành cho người sử dụng dịch vụ môi giới :

a)    Quy trình dành cho Người Mua :

Bước 1: Liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn và cung cấp các nhu cầu của mình
Bước 2: Xem xét , chọn lựa các bất động sản do Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn giới thiệu
Bước 3: Sau khi chọn lựa được bất động sản phù hợp thì tiến hành thỏa thuận với người bán hoặc cho thuê bất động sản đó
Bước 4: Người bán và người mua thực hiện trao đổi và giao dịch trực tiếp với nhau.

b)    Quy trình dành cho Người Bán :

Bước 1: Liên hệ với Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn và cung cấp các nhu cầu của mình
Bước 2: Thỏa thuận mức phí và các điều khoản trong hợp đồng môi giới
Bước 3: Ký hợp đồng môi giới với đại diện của Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn.
Bước 4: Gặp , trao đổi và thỏa thuận giá trị ,các điều khoản với người mua do Sàn giao dịch TMĐT Phuongthanhreal.vn giới thiệu
Bước 5: Ký hợp đồng với người mua
Bước 6: Thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong các hợp đồng : môi giới, mua bán bất động sản (hoặc cho thuê)

VI. Quy Trình Thanh Toán.

1. Thanh toán tiền giữa người mua và người bán

Việc thanh toán đơn hàng giữa người mua và người bán do hai bên tự trao đổi, thỏa thuận. Phuongthanhreal.vn không tham gia vào quá trình cũng như nội dung thỏa thuận mua bán giữa hai bên.

- Phuongthanhreal.vn khuyến khích người mua và người bán thực hiện thanh toán sau giao dịch qua các hình thức đảm bảo như chuyển khoản, và phải có hóa đơn chứng từ làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại nếu có sau giao dịch.

2. Thanh toán giữa đối tác và ban quản lý website

- Thanh toán trực tiếp tại công ty, hoặc chuyển khoản.

 

VII. Đảm bảo an toàn giao dịch.

- Phuongthanhreal.vn mong muốn tạo điều kiện cho những người mua, bán, thuê và cho thuê bất động sản nói chung có thể đến với nhau và tìm được những khách hàng phù hợp nhất cho các bất động sản của mình.

- Chúng tôi luôn cố gắng giữ cho những thông tin được đăng trên trang Phuongthanhreal.vn phong phú và chính xác nhất có thể. Với mong muốn xây dựng một cổng thông tin bất động sản online uy tín tại Việt Nam để có thể đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn của người quan tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc có hàm ý thiếu lành mạnh.

- Do thị trường bất động sản rất phong phú và đa dạng, chúng tôi, cũng giống như các phương tiện thông tin khác như báo chí, không thể bảo đảm hoàn toàn tính chính xác của các thông tin, cũng như mô tả của các loại tin đăng trên Phuongthanhreal.vn. Hơn nữa, người rao bán, rao mua, rao thuê, rao cho thuê có thể chủ quan khi mô tả sản phẩm của họ.

- Thông tin Phuongthanhreal.vn không nên được coi như một thay thế cho các nhận định về pháp lý, tư vấn tài chính, bất động sản. Bởi vậy, chúng tôi xin khuyến nghị khách hàng hãy tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi đưa đến quyết định của mình. Hy vọng rằng Phuongthanhreal.vn sẽ đem đến cho bạn những thông tin tốt nhất có thể.

VIII. Quản lý thông tin xấu

Người sử dụng đồng ý sẽ không:

Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động của Phuongthanhreal.vn

Hạn chế hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác trên trang web.

Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Phuongthanhreal.vn quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Phuongthanhreal.vn

Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của Người sử dụng; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới trang web Phuongthanhreal.vn.

Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không.

Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác.

Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà Người sử dụng không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

Khi phát hiện hành vi vi phạm các quy định nêu trên; chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập và sử dụng trái phép trang web Phuongthanhreal.vn; bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của người sử dụng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IX. Trách Nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật.

Công ty cố gắng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dùng. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến người dùng không thể tham gia giao dịch được thì người dùng thông báo cho Công ty qua email: hotro@phuongthanhreal.vn

Tuy nhiên Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những lỗi kỹ thuật, đường truyền, phần mềm hay sự cố khách quan đó.

X. Quyền và trách nhiệm của ban quản lý website.

Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động sau đây 

Có tính chất giả tạo hay gây ngộ nhận Phuongthanhreal.vn để cung cấp dịch vụ

Sao chép giao diện của Phuongthanhreal.vn

Sao chép slogan, logo của Phuongthanhreal.vn

Chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp giấy phép, chuyển nhượng, tải, đăng, tạo sản phẩm phái sinh, làm giả và sử dụng sản phẩm trí tuệ đã nêu trên bất kỳ trang web nào khác.

Việc đăng bất kỳ thông tin và tài liệu nào trên Trang web không cấu thành nên sự từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin và tài liệu.

Không được tái tạo phần nào của các sản phẩm trí tuệ đã nêu dưới bất kỳ hình thức nào hay đưa vào bất kỳ hệ thống truy tìm thông tin nào, dù là điện tử hay máy móc, để tái bản, phân phối, chuyển nhượng, cấp giấy phép bổ sung, bán hàng, chuẩn bị sản phẩm phái sinh hay các hình thức sử dụng khác ngoài sự sử dụng vì mục đích cá nhân của Người dùng.

Với việc sử dụng trang web, Người dùng đồng ý chuyển nhượng cho Công ty toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến bản quyền của các rao vặt và quảng cáo đăng trên Trang web, bao gồm không giới hạn các đoạn văn bản, đồ họa, hình vẽ, bố cục và ảnh

Với việc sử dụng trang web, Người dùng đảm bảo rằng mình là chủ sở hữu bản quyền của Các sản phẩm được chuyển nhượng và sẽ bảo đảm cho Công ty không phải chịu thiệt hại từ các yêu cầu bồi thường của bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ quyền sở hữu Các sản phẩm được chuyển nhượng.

Công ty rất chú trọng đến việc bảo vệ bản quyền và sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động, bao gồm cả tiến hành kiện tụng với bất kỳ người nào vi phạm bản quyền.

XI. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động website.

- Thành viên tham gia có quyền đăng thông tin hình ảnh, nội dung mua bán giao dịch bất động sản trên trang phuongthanhreal.vn theo những quy định đăng tin của website

Khi Thành viên đồng ý đăng ký sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi Thành viên sử dụng website Phuongthanhreal.vn phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký.
Thành viên phải thông báo cho Phuongthanhreal.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Phuongthanhreal.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế này.

XII. Điều khoảng áp dụng

- Quy chế của phuongthanhreal.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. phuongthanhreal.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên phuongthanhreal.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

- Quy chế hoạt động sẽ được phuongthanhreal.vn  cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia phuongthanhreal.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

- Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ phuongthanhreal.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHƯƠNG THÀNH

ĐỊA CHỈ: 25 NGUYỄN CỬU ĐÀM, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ, TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

ĐIỆN THOẠI: 0919419468

EMAIL: hotro@phuongthanhreal.vn hoặc quoilamthanh@gmail.com

XII. Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT : phuongthanhreal.vn

Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử : phuongthanhreal.vn

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BĐS PHƯƠNG THÀNH

Địa chỉ: 25 NGUYỄN CỬU ĐÀM, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ, TP HCM

Tel:0919419468, Email: hotro@phuongthanhreal.vn hoặc quoilamthanh@gmail.com

Hotline: 0919419468