0387731377
Huỳnh Minh Thanh
THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • Họ tên
  Huỳnh Minh Thanh
 • Giới tính
  Nam
 • Ngày sinh
  16/08/1993
 • Điện thoại
  0387731377
 • Email
  huynhminhthanh1608@gmail.com
 • Địa chỉ
  356 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì.
 • Website
 • Facebook
 • Skype